04 mars 2014

Kulturtant

Etter å ha vore på lansering av Gunnar Danbolts nye bok Frå modernisme til det kontemporære, og av Knut Aastad Bråtens første Syn og Segn, og det på ein kveld, syntest rekkjehusbonden min eg var verdig til å bere denne:
Takk, Jokke!